Allmänna villkor.

Nedanstående villkor gäller för "finansdoktorn.se". Genom att använda webbplatsen godkänner du dessa villkor:

Webbplatsen är en portal för privatekonomi och investeringar. Syftet är att främst hjälpa användarna med sin ekonomi, men även att hjälpa mig, finansdoktorn.

Villkoren du läser på denna sidan gäller för webbplatsen, associerade dokument, andra relaterade produkter och tjänster som tillhandahålls av finansdoktorn.

Du får enbart använda webbplatsen och dess associerade dokument och tjänster för privat bruk. De får inte användas på ett sätt som kan skada eller negativt drabba finansdoktorn.se eller någon annan.

Immateriella rättigheter, exempelvis upphovsrätt, varumärkesrätt, databasskydd, med mera, vilka är hänförliga till hemsidan eller dess tjänster och produkter tillhör finansdoktorn.se.

Du har inte rätt att kopiera, visa, ändra, publicera, reproducera, sända eller på annat sätt vidaredistribuera verk som kommer från eller utgör en del av finansdoktorns tjänster, produkter eller utformning av dess webbplats.

Alla analyser, dokument och all annan information härrörande från finansdoktorn, är framställd i informationssyfte, för allmän spridning, och avser inte att vara rådgivande. Informationen är baserad på källor, uppgifter och expertis som finansdoktorn bedömer som tillförlitliga. Finansdoktorn kan dock aldrig garantera riktigheten i informationen. Framåtblickande information i analyser baseras på subjektiva bedömningar om framtiden, vilka alltid innehåller osäkerhet och bör användas med försiktighet. Informationen är uteslutande avsedd för besökare, läsare, tittare och deltagare i Sverige.

Handel med värdepapper är förknippad med risker. En investering kan exempelvis såväl öka som minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. Historisk avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.

Finansdoktorn frånsäger sig därmed ansvar för eventuell förlust eller skada av vad slag det må vara som grundar sig på användandet av analyser, dokument och övrig information som härrör från finansdoktorn.se.

Ingen del av materialet eller informationen som tillhandahålls under finansdoktorn.se får reproduceras eller distribueras till någon annan person.

Finansdoktorn.se kan komma att hantera dina personuppgifter. Exempel på de personuppgifter som hanteras är: kommentarer, nyhetsbrev, information om vilka sidor på hemsidan som besökts. Eftersom personlig integritet är viktig, så kan du vara anonym i alla fallen ovan även om det kan begränsa webbplatsens funktionalitet. Finansdoktorn samlar inte in personupplysningar som personnummer eller upplysningar om betalningsmedel.

Ändamålet med insamlingen av personuppgifter är att kunna ge tillgång till våra produkter och tjänster, sända relevant information och kunna ta kontakt för att erbjuda produkter och tjänster.

Finansdoktorn.se använder sig av kakor(cookies). En cookie är en textfil som vid uppkoppling mot en webbplats sparas på och vid senare besök, hämtas från, besökarens dator eller datorliknande enheter t.ex. mobiltelefoner. Cookien sparas i anslutning till de filer som används av datorns webbläsare eller motsvarande program. Datoranvändaren kan enkelt ta del av, blockera och avlägsna lagrade cookies om så önskas. Informationen som sparas kan också vara uppgifter om hur våra läsare har surfat på och använt vår webbplats i statistiskt syfte. Statistiken innehåller dock aldrig någon form av personlig information. Allt är anonymt.

Ibland genomför finansdoktorn.se samarbeten med andra företag vars tjänster och produkter bedöms som relevanta för finansdoktorns läsare. I de fall att finansdoktorn har fått ersättning så kommer det tydligt att märkas upp och anges så att detta är känt för användaren. I de fall att finansdoktorn får ersättning då du klickar på en länk, så kallade annons- eller affiliatelänkar, kommer dessa att också tydligt märkas upp, så att läsaren ser detta.

Läs även vår annonspolicy.