Shareville
main-logo FinansDoktorn

Årlig tillväxttakt

Beräkna din årliga tillväxttakt (CAGR)

<< Tillbaka
Den totala avkastningen för att beräkna den genomsnittliga årliga avkasntingen.
%
Antal år där ovanstående avkastning erhållits
ÅR
Den beräknade genomsnittliga årliga tillväxttakten. (CAGR)
7.18 %
Den totala årliga avkastningen som önskas.
%
Välj ditt startdatum för beräkningen
Välj ditt slutdatum för beräkningen
Den beräknade genomsnittliga årliga tillväxttakten. (CAGR)
Investeringens startvärde
SEK
Investeringens slutvärde
SEK
Välj ditt startdatum för beräkningen
Välj ditt slutdatum för beräkningen
Den beräknade genomsnittliga årliga tillväxttakten. (CAGR)
Investeringens startvärde
SEK
Investeringens slutvärde
SEK
Antal år där ovanstående avkastning erhållits
ÅR
Den beräknade genomsnittliga årliga tillväxttakten. (CAGR)
Börja investera!
Börja investera!