17 delningar

Skatt på ISK & KF:Hur fungerar det?

Hur beskattas ett investeringssparkonto (ISK), en kapitalförsäkring (KF) eller en värdepappersdepå?

Skatten för ISK och KF är ganska snarlik, medans skatten för en VP-depå är helt annorlunda.

 •   Hur mycket skattar man?
 •   Hur beräknas skatten?
 •   Skatt på utdelningar.
Välj rätt aktiemäklare [En komplett guide]

Sammanfattning

Skatt är för oss svenskar lika självklart som sillen till jul. Så givetvis beskattas vi även när vi investerar, men skatten är ganska mild, särskilt om du väljer rätt sparform för dig.

Det finns generellt två typer av beskattning, beroende på vilken typ av sparform du väljer:

 • Vanlig skatt för inkomst av kapital
  Här gäller vanliga beskattningsregler för inkomst av kapital. Du betalar 30 % skatt på vinsten.
 • Schablonbeskattning
  Du betalar en viss procentsats av hela ditt kapital i skatt årligen.

Vi tar en närmare titt på varje sparform, hur de skiljer sig åt och pedagogiskt gå igenom olika exempel.

Investeringssparkonto ISK

Hur skattar man på ISK?

Investerignssparkonto (ISK) schablonbeskattas. Detta betyder att du betalar en viss procent av ditt kapital på kontot, oavsett om du gör vinst eller förlust.

Hur beräknas skatten på ISK?

Skatten räknas ut automatiskt, det är alltså inget du själv behöver göra. Skatten kommer förtryckt i din deklaration efterföljande år.

Vill du själv räkna ut skatten så behöver du först räkna ut ett så kallat kapitalunderlag.

Kapitalunderlaget får du fram genom att addera värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal, insättningar till kontot under året samt värdet av eventuella överföringar av värdepapper till kontot. Summan då får fram divideras därefter med fyra, för att få fram ett genomsnittligt värde för ditt ISK under året.

Därefter behöver du räkna fram schablonskatten. Du tar statslåneräntan den 30 november året före (-0,09 % för 2020) plus 1 procentenhet. Den blir 0,91 %. Schablonskatten får dock inte vara lägre än 1,25 %, blir den lägre, som den är idag, så använder du alltså 1,25 % i beräkningen. Schablonskatten multipliceras sedan med kapitalunderlaget. Nu har du fått fram schablonintäkten.

Det är schablonintäkten som kommer förtryckt i din deklartion året därpå, och beskattas automatiskt med 30 %.

Hela denna processen sker automatiskt!

Exempel på uträkning:
 • Kvartal 1 värde: 10 000
 • Kvartal 2 värde: 12 000
 • Kvartal 3 värde: 20 000
 • Kvartal 4 värde: 18 000
 • Insättningar under året: 5 000

Schablonskatt:

Statslåneräntan 30 nov 2020: -0,09 % + 1 % = 0,91 %. Nedre gränsen 1,25 % uppnås ej, schablonskatten blir 1,25 %.

Kapitalunderlag:

10 000 + 12 000 + 20 000 + 18 000 + 5 000 = 65 000.

65 000 ÷ 4 = 16 250

Schablonintäkt:

16 250 × 1,25 % = 203,13 kr

Skatt:

203,13 × 30 % = 61 kr

Utdelningar räknas inte som en insättning.

Skatten på utdelningar ISK

På grund av att ett ISK schablonbeskattas, så skattar du inte på själva utdelningarna. Vid nästa kvartalsskifte så har du dock ett större värde på kontot, vilket leder till ett större kapitalunderlag.

OBS: Vid utdelningar från utländska bolag eller bolag noterade i Sverige men med utländsk skatterättslig hemvist, kommer utländsk källskatt dras direkt vid utdelningstillfället. Vanligtvis är det 15 % skatt som dras, men det beror på vilket beskattningsavtal Sverige har med olika länder.

Om du plockar ut utdelningen från kontot innan nästa kvartalsskifte, så skattar du inget på utdelningen. Men tänk på att om du sedan sätter in dem igen, så räknas det som en insättning och kapitalunderlaget stiger. Bygger du kapital så bör du dock i princip alltid återinvestera utdelningarna.

Kapitalförsäkring KF

Hur skattar man på KF?

En kapitalförsäkring (KF) schablonbeskattas precis som ett ISK (se ovan), men kapitalunderlaget beräknas på ett annorlunda sätt.

Hur beräknas skatten på KF?

Precis som med ett ISK så beräknas skatten automatiskt utan att du gör något. Skatten kommer förtryckt i din deklaration efterföljande år.

Vill du själv räkna ut skatten så behöver du först räkna ut ett så kallat kapitalunderlag.

Du kan räkna fram kapitalunderlaget genom att addera det ingående värdet på kontot den 1 januari 2020 med insättningarna under första halvåret samt insättningarna under andra halvåret. Insättningarna under andra halvåret räknas endast till 50 %

Schablonskatten beräknas precis på samma sätt som för ett ISK, se ovan.

På en KF så dras skatten direkt från din depå. På Avanza ↗ och Nordnet ↗ så sker detta varje kvartal. Skatten syns därför inte på din skattedeklaration nästkommande år.

Exempel på uträkning:
 • Ingående värde 1 jan: 25 000
 • Insättningar kvartal 1-2: 3 000
 • Insättningar kvartal 3-4: 2 000

Schablonskatt:

Statslåneräntan 30 nov 2020: -0,09 % + 1 % = 0,91 %. Nedre gränsen 1,25 % uppnås ej, schablonskatten blir 1,25 %.

Kapitalunderlag:

(25 000 + 3 000 + (2 000 × 50 %)) = 29 000.

Schablonintäkt:

29 000 × 1,25 % = 362,5 kr

Skatt:

362,5 × 30 % = 109 kr

Utdelningar räknas inte som en insättning.

Skatten på utdelningar KF

En kapitalförsäkring schablonbeskattas och därför skattar du ej för utdelningarna, de ingår istället i kontots värde.

OBS: Precis som för ett ISK så kommer utdelningar från utländska bolag eller bolag noterade i Sverige men med utländsk skatterättslig hemvist, beskattas med utländsk källskatt direkt vid utdelningstillfället. Vanligtvis är det 15 % skatt som dras, men det beror på vilket beskattningsavtal Sverige har med olika länder.

Om du plockar ut utdelningen från kontot innan nästa årsskifte, så skattar du inget på utdelningen. Men tänk på att om du sedan sätter in dem igen, så räknas det som en insättning och kapitalunderlaget stiger. Bygger du kapital så bör du i princip alltid återinvestera utdelningarna.

Traditionell depå

Hur skattar man på en vanlig depå?

Ett värdepapperskonto (VP-konto/depå) är ett traditionellt handelskonto och därför gäller vanliga beskattningsregler för inkomst av kapital. När du säljer ett värdepapper för mer än vad du köpte det för, så måste du skatta 30 % av vinsten. Säljer du samtidigt en annan aktie, men med förlust, så kan du kvitta din vinst mot förlusten och endast skatta på nettovinsten.

En annan skillnad mot ISK och KF är att med en traditionell depå så måste du själv manuellt deklarera dina realiserade affärer i en bilaga i deklarationen.

Exempel på uträkning:

År 2010

 • Du köper 100 st Volvo B för 10 kr styck. Totalt 1 000 kr.
 • Du köper 100 st HM B för 10 kr styck. Totalt 1 000 kr.

År 2020

 • Du säljer 100 st Volvo B för 30 kr styck. Totalt 3 000 kr.
 • Du säljer 100 st HM B för 5 kr styck. Totalt 500 kr.

Skatt

 • Du gör en vinst i Volvo: 3 000 - 1 000 = 2 000 kr.
 • Du gör en förlust i HM: 500 - 1 000 = -500 kr.

Nettovinst: 2 000 + (-500) = 1 500 kr

Skatt: 1 500 × 30 % = 450 kr.

Skatten på utdelningar (depå)

Du betalar skatt på dina utdelningar precis som vid en realiserad vinst. Skatten är ;30 % och den dras i samband med utdelningstillfället.

Skatten för utdelningarna från utländska bolag är vanligtvis även 30 %.

Realiserade vinster av fondförsäljningar beskattas på samma sätt som aktier.

Fortfarande osäker?

Ska du investera i fonder eller svenska aktier? Välj ISK.
Ska du investera i utländska aktier med utdelningar? Välj KF.

Öppna konto hos Avanza

Fler artiklar

Aktieanalys: Plejd

Ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysningsstyrning. Finns idag hos fler än 270 000 hushåll och företag.
Denniz Zandelin
Denniz Zandelin
25 januari 2021
Aktieanalys: Plejd
Till artikeln 

Välj rätt mäklare

Det finns stora skillnader mellan mäklare. Vilken mäklare är bäst för dig?
Denniz Zandelin
Denniz Zandelin
25 januari 2021
Välj rätt mäklare
Till artikeln 

ISK eller KF?

Vilken depåtyp ska man välja? Investeringssparkonto, kapitalförsäkring eller traditionell depå?
Denniz Zandelin
Denniz Zandelin
25 januari 2021
ISK eller KF?
Till artikeln 
Till bloggen →

Bästa tipsen och senaste artiklarna till din mejl!

Mitt nyhetsbrev är helt gratis, ta del av exklusivt innehåll och var först till kvarn med fantastiska erbjudanden.