Skatt på ISK & KF Hur fungerar det?

Hur beskattas ett investeringssparkonto (ISK), en kapitalförsäkring (KF) eller en värdepappersdepå? Skatten för ISK och KF är ganska snarlik, medans skatten för en VP-depå är helt annorlunda.

Hur skattar man?
Hur beräknas skatten?
Skatt på utdelningar.

Sammanfattning📝

Skatt är för oss svenskar lika självklart som sillen till jul. Så givetvis beskattas vi även när vi investerar, men skatten är ganska mild, särskilt om du väljer rätt sparform för dig.

Det finns generellt två typer av beskattning, beroende på vilken typ av sparform du väljer.

✅ Vanlig skatt för inkomst av kapital
Här gäller vanliga beskattningsregler för inkomst av kapital. Du betalar 30 % skatt på vinsten.

✅ Schablonbeskattning
Du betalar en viss procentsats av hela ditt kapital i skatt årligen.

Vi kommer nu ta en närmare titt på varje sparform, hur de skiljer sig åt och pedagogiskt gå igenom olika exempel.

Investeringssparkonto📘

Hur skattar man på ISK?

Investerignssparkonto (ISK) schablonbeskattas. Detta betyder att du betalar en viss procent av ditt kapital på kontot, oavsett om du gör vinst eller förlust.

Hur beräknas skatten på ISK?

Skatten räknas ut automatiskt, det är alltså inget du själv behöver göra. Skatten kommer förtryckt i din deklaration efterföljande år.

Vill du själv räkna ut skatten så behöver du först räkna ut ett så kallat kapitalunderlag.

Kapitalunderlaget får du fram genom att addera värdet av tillgångarna på kontot vid ingången av varje kvartal, insättningar till kontot under året samt värdet av eventuella överföringar av värdepapper till kontot. Summan då får fram divideras därefter med fyra, för att få fram ett genomsnittligt värde för ditt ISK under året.

Därefter behöver du räkna fram schablonskatten. Du tar statslåneräntan den 30 november året före (-0,09% för 2019) plus en procentenhet. Schablonskatten får som lägst vara 1,25%, blir den lägre så använder du alltså 1,25% i beräkningen. Schablonskatten multipliceras sedan med kapitalunderlaget. Nu har du fått fram schablonintäkten.

Det är schablonintäkten som kommer förtryckt i din deklartion året därpå, och beskattas automatiskt med 30%.

Hela denna processen sker automatiskt!

Exempel

• Kvartal 1, värde: 10 000

• Kvartal 2, värde: 12 000

• Kvartal 3, värde: 20 000

• Kvartal 4, värde: 18 000

• Insättningar under året: 5 000

• Schablonskatt: Statslåneräntan 30 nov 2019 -0,09% + 1% = 0,91%. Nedre gränsen om 1,25% uppnås ej, därför sätts schablonskatten till 1,25% 2020.

10 000 + 12 000 + 20 000 + 18 000 + 5 000 = 65 000

65 000 / 4 = 16 250 (Kapitalunderlag)

16 250 * 1,25% = 203,13 kr (schablonintäkt)

203,13 * 30% = 61 kr

Skatten för år 2020 blev 61 kr.

Utdelningar räknas inte som en insättning.

Skatten på utdelningar

På grund av att ett ISK schablonbeskattas, så skattar du inte på själva utdelningarna. Vid nästa kvartalsskifte så har du dock ett större värde på kontot, vilket leder till ett större kapitalunderlag.

OBS: Vid utdelningar från utländska bolag eller bolag noterade i Sverige men med utländsk skatterättslig hemvist, så kommer utländsk källskatt dras direkt vid utdelningstillfället. Vanligtvis är det 15% skatt som dras, men det beror på vilket beskattningsavtal Sverige har med olika länder.

Om du plockar ut utdelningen från kontot innan nästa kvartalsskifte, så skattar du inget på utdelningen. Men tänk på att om du sedan sätter in dem igen, så räknas det som en insättning och kapitalunderlaget stiger. Bygger du kapital så bör du i princip alltid återinvestera utdelningarna.

Kapitalförsäkring📙

Hur skattar man på KF?

En kapitalförsäkring (KF) schablonbeskattas precis som ett ISK (se ovan), men kapitalunderlaget beräknas på ett annorlunda sätt.

Hur beräknas skatten på KF?

Precis som med ett ISK så beräknas skatten automatiskt utan att du gör något. Skatten kommer förtryckt i din deklaration efterföljande år.

Vill du själv räkna ut skatten så behöver du först räkna ut ett så kallat kapitalunderlag.

Du kan räkna fram kapitalunderlaget genom att addera det ingående värdet på kontot den 1 januari 2020 med insättningarna under första halvåret samt insättningarna under andra halvåret. Insättningarna under andra halvåret räknas endast till 50%.

Schablonskatten får du fram genom att du tar statslåneräntan den 30 november året före (-0,09% för 2019) plus en procentenhet. Schablonskatten får som lägst vara 1,25%, blir den lägre så använder du alltså 1,25% i beräkningen. Schablonskatten multipliceras sedan med kapitalunderlaget. Nu har du fått fram schablonintäkten.

Det är schablonintäkten som kommer förtryckt i din deklartion året därpå, och beskattas automatiskt med 30%.

Ovanstående beräkningar sker alltså automatiskt!

Exempel

• Ingående värde den 1 januari 2020: 25 000 kr

• Insättningar kvartal 1-2, värde: 3 000

• Insättningar kvartal 3-4, värde: 2 000

• Schablonskatt: Statslåneräntan 30 nov 2019 -0,09% + 1% = 0,91%. Nedre gränsen om 1,25% uppnås ej, därför sätts schablonskatten till 1,25% 2020.

(25 000 + 3 000 + (2 000 * 50%)) = 29 000 (Kapitalunderlag)

29 000 * 1,25% = 362,5 kr (schablonintäkt)

362,5 * 30% = 109 kr

Skatten för år 2020 blev 109 kr.

Skatten på utdelningar

En KF schablonbeskattas och därför skattar du ej för utdelningarna, de ingår istället i kontots värde.

OBS: Vid utdelningar från utländska bolag eller bolag noterade i Sverige men med utländsk skatterättslig hemvist, så kommer utländsk källskatt dras direkt vid utdelningstillfället. Vanligtvis är det 15% skatt som dras, men det beror på vilket beskattningsavtal Sverige har med olika länder.

Om du plockar ut utdelningen från kontot innan nästa årsskifte, så skattar du inget på utdelningen. Men tänk på att om du sedan sätter in dem igen, så räknas det som en insättning och kapitalunderlaget stiger. Bygger du kapital så bör du i princip alltid återinvestera utdelningarna.

Traditionell depå📗

Hur skattar man på en vanlig depå?

Ett värdepapperskonto (VP-konto/depå) är ett traditionellt handelskonto och därför gäller vanliga beskattningsregler för inkomst av kapital. När du säljer ett värdepapper för mer än vad du köpte det för, så måste du skatta 30% av vinsten. Säljer du samtidigt en annan aktie, men med förlust, så kan du kvitta din vinst mot förlusten och endast skatta på nettovinsten.

En annan skillnad mot ISK och KF är att med en traditionell depå så måste du själv manuellt deklarera dina realiserade affärer i en bilaga i deklarationen.

Exempel

Du köper 100 st Volvo B för 100 kr styck, vilket blir 10 000 kr. Ett år senare säljer du dessa aktier för 110 kr styck, vilket ger dig 11 000 kr. Du har gjort en vinst om 1 000 kr och betalar då en skatt om 300 kr.

Köp: 100 * 100 = 10 000 kr

Sälj: 100 * 110 = 11 000 kr

Vinst: 11 000 - 10 000 = 1 000 kr

Skatt: 30% * 1 000 = 300 kr

Skatten på utdelningar

Du betalar skatt på dina utdelningar precis som vid en realiserad vinst. Skatten är 30% och den dras i samband med utdelningstillfället.

Skatten för utdelningarna från utländska bolag är vanligtvis även 30%.

Realiserade vinster av fondförsäljningar beskattas på samma sätt som aktier.

ISK på Avanza

Är du fortfarande osäker på vad du ska välja så börja med ett Investeringssparkonto. Avanza är spararnas favoritbank sedan 10 år tillbaka.

Gå till Avanza