16 delningar

Ombalansera:Återställ risken i portföljen.

Vad är ombalansering och varför är klokt att göra?

Vad är riskerna med att inte ombalansera?

När du köper aktier och fonder så kommer de med tiden att utvecklas ojämnt. Vissa går bättre, andra sämre. En ombalansering återställer balansen i portföljen, du återställer riskprofilen.

Ombalansera: Återställ risken i din portfölj

Vad är ombalansering? ❓

Återställ balansen.

När du köper aktier eller fonder bestämmer du hur stor position du vill ta. Ofta har man en ursprunglig idé eller tanke bakom valet av värdepapper och hur mycket man vill fördela pengarna i varje fond eller bolag.

Låt säga att du har 10 000 kr och köper 5 st fonder och tänker att lika mycket pengar ska investeras i varje fond. Då blir det 2 000 kr i vardera fond. Varje fond "väger" 20 % av ditt totala depåvärde.

Varför bör man ombalansera? 🔑

Justera risken i ditt sparande.

Som vi var inne på tidigare, så uppstår det en obalans i portföljen över tid. Då undrar du kanske varför det spelar någon roll?

För att du ska förstå detta grundligt så börjar jag från början. 🔤

När du startar en portfölj så finns det en del saker man bör tänka på. En viktig del är vilken risk du vill ta. Du kan själv kontrollera risken genom de val du gör, vilka värdepapper du köper och storleken du tar i varje värdepapper.

När du är färdig så har din portfölj en viss riskprofil. Du har kanske valt några trygga, mer stabila aktier som bas i portföljen. Eller breda indexfonder, t.ex. en global indexfond. Låt säga att dessa utgör 80% av värdet i din portfölj. Sedan har du valt värdepapper med högre risk för resterande 20%.

Efter ett år så kan det se väldigt annorlunda ut, dina högriskpapper har kanske presterat väldigt bra och utgör nu 40% av din portfölj, medans den trygga, stabila delen nu väger 60%.

Din riskprofil har ändrats, du tar nu en större risk. Du bör fundera om detta är vad du vill. ❓

Ett annat vanligt är balansen av din diversifiering, din riskspridning över olika marknader, branscher etc. Du är kanske intresserad av en tillväxtmarknad, asien, men du vill endast investera 10% av portföljen där, skulle Kina utvecklas väldigt bra så har du efter ett år kanske plötsligt 20% exponering mot Kina.

Men vänta nu...

Du undrar kanske varför man inte ska låta det vara, om nu Kina utvecklas väldigt starkt, varför ska man då inte låta innehavet vara? Det kanske fortsätter utvecklas väldigt bra?

Detta är en vanlig fråga jag får. Svaret handlar om risk, och det är bara du som bestämmer vilken risk du vill ta. Men det fanns kanske en bra tanke bakom din ursprunliga allokering? Dessutom så går ofta börsen i cykler, två steg upp och ett steg ner, två steg upp och ett ner, osv. Har Kina gått väldigt bra så kan det vara klokt att ombalansera, då tvingar du dig själv att sälja av delar av de innehav som gått starkt och placera i de innehav som gått svagare. Nästa år är det kanske dags för de andra innehaven att gå starkt. 🚀

Hur ofta behöver man ombalansera?

Det beror på vad för typ av innehav du har. Men för fonder så brukar man säga minst en gång per år. Har du enskilda aktier så kan de svänga väldigt kraftigt snabbt, då får man ha lite mer koll på sin portfölj.

Hur ombalanserar man?

Du kan ombalansera din portfölj på två olika sätt.

 1. Med nyinsättning: Fylla på i de innehav som tappat vikt.
 2. Utan nyinsättning: Sälja av delar av de som ökat i vikt och sedan fylla på i de som förlorat.

Här kommer ett exempel:

Portföljstart

Depåvärde 100 000 kr fördelat i 5 fonder till samma vikt.

 • Fond 1: 20 000 kr.
 • Fond 2: 20 000 kr.
 • Fond 3: 20 000 kr.
 • Fond 4: 20 000 kr.
 • Fond 5: 20 000 kr.
Ett år senare

Depåvärdet har ökat till 120 000, för enkelhetens skull kan vi säga att det ej skett några nya insättningar under året. Utvecklingen av portföljen blev alltså +20 %. Värdeutveckling för dina fonder har utvecklats olika och dina fonder är nu värda:

 • Fond 1: 18 000 kr.
 • Fond 2: 30 000 kr.
 • Fond 3: 24 000 kr.
 • Fond 4: 24 000 kr.
 • Fond 5: 24 000 kr.

Den första fonden har minskat i värde med 2 000 kr, den har alltså gått ner med 10 %. Den andra fonden har ökat från 20 000 till 30 000. Den har gått upp 50 %. De andra fonderna har utvecklats som portföljen, 20 %.

För att återställa balansen i detta exempel, så ska varje innehav vara lika stort. 120 000 ÷ 5=24 000 kr.

Du kan nu välja att antingen sälja av och flytta 6 000 kr från fond 2 till fond 1, eller om du inte vill sälja något, så behöver du öka varje innehav till 30 000 kr. Då behöver du göra en insättning på 30 000 kr.

30 000 × 5=150 000 kr.

150 000 - 120 000=30 000 kr.

Det låter kanske rörigt, att ombalansera portföljen. Om förhållandet mellan ditt investerade kapital och nyinsättningar är litet, så kan du ombalansera i samband med nyinsättningar varje månad. Då tittar du på depåvärdet och adderar nyinsättningen, sedan räknar du fram hur mycket varje innehav borde väga och skjuter in nytt kapital där det fattas. 🙌

Fortfarande krånligt? Ladda ner mitt exceldokument som hjälper dig att ombalansera din portfölj smidigt!

Fler artiklar

Aktieanalys: Plejd

Ett innovativt svenskt teknikbolag som utvecklar produkter och tjänster för smart belysningsstyrning. Finns idag hos fler än 270 000 hushåll och företag.
Denniz Zandelin
Denniz Zandelin
25 januari 2021
Aktieanalys: Plejd
Till artikeln 

Välj rätt mäklare

Det finns stora skillnader mellan mäklare. Vilken mäklare är bäst för dig?
Denniz Zandelin
Denniz Zandelin
25 januari 2021
Välj rätt mäklare
Till artikeln 

ISK eller KF?

Vilken depåtyp ska man välja? Investeringssparkonto, kapitalförsäkring eller traditionell depå?
Denniz Zandelin
Denniz Zandelin
25 januari 2021
ISK eller KF?
Till artikeln 
Till bloggen →

Bästa tipsen och senaste artiklarna till din mejl!

Mitt nyhetsbrev är helt gratis, ta del av exklusivt innehåll och var först till kvarn med fantastiska erbjudanden.