Långsiktigt sparande: Varför är det viktigt?

När du investerar på börsen så är det viktigt att du zoomar ut och tänker långsiktigt. På kort sikt så är det nämligen väldigt mycket brus som påverkar aktiekurserna, det kräver därför en hel del tur för att lyckas på kort sikt.

Ta bort tur-faktorn och lägg till sannolikheten! Denna artikel kommer hjälpa dig förstå varför långsiktighet är en vinnare.

tid och pengar

Föreställ dig ett maraton🏃‍♀️

För att du direkt ska få in rätt tänk, så ska du se på dina investeringar som ett maraton och inte hundra meter sprint.

Hur lägger man upp sin strategi när man ska springa väldigt långt? Man tar det lugnt och metodiskt, ett steg i taget. Trampar du lite fel, så gör det inte så mycket, du har fortfarande långt kvar att hämta hem ditt lilla misstag.

Du förstår nog vad som skulle hända om du istället stukade foten under ett intensivt hundrameterslopp. Då är det kört. Puff.

Björnar mot tjurar🐻🐂

Du har kanske hört talas om björnar, tjurar, björnmarknad eller tjurmarknad? En tjurmarknad är en positiv marknad där den långsiktiga trender är uppåtgående. En björnmarknad är motsatsen, den långa trenden pekar istället nedåt, marknaden är pessimistisk och säljarna dominerar.

En enkel minnesregel är att tjurar ofta stångar upp och att björnar slår ned. 👍

Det pågar ständigt en kamp mellan tjurarna (köparna) och björnarna (säljarna). Det vi kan se när man zoomar ut och tittar på börsen från ett fågelperspektiv, det är att tjurarna alltid vunnit i längden. Ju mer man zoomar in 🔍 och tittar på kortare perioder, desto större risk för att björnen ska ha dominerad just den perioden du kikar på.

Nu pratar jag om marknaden överlag, hela marknaden och inte specifika bolag. Tittar man på enskilda bolag så vinner inte alltid tjuren. Med tiden så dör vissa branscher, och bolagen måste då strukturera om, eller dö tillsammans med sin bransch.

Vi tar som exempel bolaget Kodak (Eastman Kodak), de är kända främst för sin kameratillverkning och fotografisk utrustning. De var världens största leverantör av film för privata och kommersiella ändamål. Digitaliseringen kom och Kodak lyckades ej ställa om företaget och de har därför krympt drastiskt och kommer med stor sannolikhet ej aldrig repa sig.

När man däremot tittar på börsen generellt, så gäller ovanstående princip att tjuren alltid vinnar på sikt. Det är därför viktigt att du ej tittar kortsiktigt, blicka framåt, zooma ut och strunta i bruset. Börsen har historiskt tagit tre kliv uppåt, två kliv nedåt, för att sedan ta tre nya kliv uppåt.

amerikanska börsen historisk utveckling månad för månadFinansdoktorn.sePeriod:En månadAmerikanska börsen (Dow Jones)19152020Ett linjediagram som visar utvecklingenmånad för månad.Mycket brus, kursen rör sig upp och ner en hel del. Tittar man på kortare perioder, som i fallet ovan varje månad, så uppstår ett brus.
amerikanska börsen utveckling år för årFinansdoktorn.sePeriod:Ett årAmerikanska börsen (Dow Jones)Ett linjediagram som visar utvecklingenår för år.Mindre brus, men fortfarande många perioder av nedgångar.20201915 Årliga perioder visar mindre brus, men fortfarande ser man tendens till nedgångar från år till år.
amerikanska börsen utveckling tioårsperioderFinansdoktorn.sePeriod:Tio årAmerikanska börsen (Dow Jones)Ett linjediagram som visar utvecklingen för varjetioårsperiod.Inget brus och inga negativa perioder!20201915 Zoomar man ut ordentligt och endast kikar på tioårsperioder så ser man tydligt hur viktigt det är att tänka långsiktigt. Negativa tioårsperiod är extremt sällsynt.

Sannolikheten på din sida🧮

Att investera i aktier och aktiefonder på kort sikt, 1-3 år, kan nästan jämföras med att spela på lotto. Sannolikheten för en negativ avkastning blir då nämligen mer likt att singla slant.

Ju längre spartid du har, desto högre sannolikhet för ett positivt utfall. Som exempel kan jag ta 1999, hade du börjat investera då, så hade du kunnat vara med på en fantastiskt avkastning, +70 % under 12 månader. Hade du istället börjat år 2008, så hade dina investeringar istället kunnat gå ner -39 % det första året. 🎲

Detta är anledningen till att du alltid ska vara långsiktig på börsen. Tittar man på enskilda år så svänger börsen kraftigt upp och ner. Zoomar du istället ut, och tittar på längre perioder, så är avkastningen mycket mer stabil. 🎵

Här kommer en jämförelse som jag personligen älskar. ❤️ Man tittar på den historiska utveckling av Stockholmsbörsen (SIXRX) år för år. På den första bilden så visas den årliga avkastningen, precis som om du skulle kliva in på börsen under ett enskilt år och sedan sälja 12 månader senare. Den andra bilden visar istället hur utvecklingen varit de senaste tio åren.

Finansdoktorn.se60%50%40%30%20%10%Sparhorisont:1årHög riskPå kort sikt uppstår stora svängningar.Du ser många enskilda år mednegativavkastning!187119391929Wall Street-kraschenBlev inledningen tillden stora depressioneni USA och Europa 1930-10%-20%-30%2008Finanskrisen2000IT-kraschen201960%50%40%30%20%10%-10%-20%-30% Börsens utveckling enskilda år, kraftiga svängningar, rena lotteriet..
Finansdoktorn.se60%50%40%30%20%10%Sparhorisont:10årLåg riskPå lång sikt uppstår mildare svängningar.Du ser nästan enbart perioder medpositivavkastning!2008Finanskrisen2000IT-kraschen1939Den senaste 10-årsperiodenmed negativ avkastning.81 år sedan! (-0,2%)1929Wall Street-kraschen60%50%40%30%20%10%18792019 Börsens utveckling med tioåriga perioder, mindre svängigt.
OBS!
Viktigt att komma ihåg är att historisk avkastning aldrig är en garanti för framtida, men jag tycker bilderna ovan ändå talar sitt tydliga språk!