Investeringssparkonto(ISK) eller Kapitalförsäkring(KF): Välj rätt depåtyp

Vad ska man välja för depå/konto? Du har säkert hört talas om investeringssparkonto (ISK), kapitalförsäkring (KF) och den vanliga aktie- & fonddepå (AF). Hur skiljer sig dessa depåer och vad är viktigt att tänka så du gör rätt val?

illustration äpple bok förstoringsglas linjal och pennor

Sammanfattning📜

Om du är helt ny på börsen eller kanske precis valt mäklare så är nästa steg att välja vilken typ av depå som är mest lämplig för dina långsiktiga investeringar.

Om du är osäker eller vill snabbt komma igång så är ett investeringssparkonto oftast det bästa valet. Jag brukar alltid rekommendera just ISK för de som precis har börjat.

Fördelarna med ett investeringssparkonto är många:

✅ Skatt: Istället för att skatta 30% på nettovinsterna så skattar man årligen en schablonskatt på ditt totala belopp på kontot. År 2020 blir skatten 0,375%.

✅ Deklaration: Du slipper deklarare dina affärer. Allt sker automatiskt och skatten kommer förtryckt i din deklaration!

✅ Ägande: När du äger aktier så står ditt namn med i ägarlistorna.

✅ Garanti: Insättningsgarantin och investerarskyddet gäller!

Lär dig mer om skatten för de olika depåerna.

Investeringssparkonto📘

Investeringssparkonto (ISK) är en sparform där du kan spara till exempel aktier och fonder.

Du betalar inte någon vinstskatt, istället betalar du en årlig skatt som baseras på värdet av dina tillgångar på kontot, oavsett om du gör en vinst eller förlust.

ISK omfattas av insättningsgarantin och investerarskyddet.

Frågor om ISK
Svar
För vem?
Privatpersoner
Skatt?
0,375%. Beskattningsunderlaget är genomsnittsvärdet på dina tillgångar och mäts fyra gånger årligen plus insättningar.
Kvitta vinst mot förlust?
Nej
Redovisa i deklaration
Ja, schablonintäkten kan kvittas mot utgifter i kapital.
Utdelningsskatt på svenska innehav
Nej
Rösträtt vid bolagsstämma
Ja
Avgifter
Gratis hos de flesta aktörer
Fördelar
Skattemässig fördel vid hög tillväxt. Automatisk deklaration. Direktägda aktier.
Nackdelar
Skatt även vid förluster. Skatten varierar från år till år.
Är du ny på börsen? Börja då med ett investeringssparkonto (ISK).

Kapitalförsäkring📙

En kapitalförsäkring (KF) har en del likheter med ett investeringssparkonto, men även en hel del olikheter.

Precis som på ett ISK så betalar du inte någon vinstskatt utan en årlig schablonskatt. Underlaget för skatten räknas dock ut lite olika, men i grova drag så är det väldigt likt.

KF omfattas inte av insättningsgarantin och investerarskyddet. Men för kapitalförsäkringar så ersätter skuldtäckningsregistret både investerarskyddet och insättningsgarantin. Du har som försäkringstagare en förmånsrätt, den är ej beloppsbegränsad utan motsvarar det fulla värdet av ditt försäkringskapital.

Frågor om KF
Svar
För vem?
Privatpersoner och företag
Skatt?
0,375%. Beskattningsunderlaget är värdet 1 januari + alla insättningar (50 % av insättningarna juli till december).
Kvitta vinst mot förlust?
Nej
Redovisa i deklaration
Nej, endast för utländsk kapitalförsäkring.
Utdelningsskatt på svenska innehav
Nej
Rösträtt vid bolagsstämma
Nej
Avgifter
Ibland, se upp! Se till så att du ej betalar en avgift för din KF.
Fördelar
Möjligt med förmånstagare. Enkel deklaration. Fördelaktigt vid hög värdetillväxt.
Nackdelar
Skatt även vid förluster. Skatten varierar från år till år. Ej direktägda aktier.

Traditionell depå📗

I en traditionell depå (kallas ibland aktiedepå eller värdepappersdepå) så betalar du ingen årlig schablonskatt på kapitalet. Du betalar istället skatt när du säljer dina värdepapper med vinst, en skatt om 30%. Du kan dock kvitta dina förluster mot vinster i din deklaration. Gör du en förlust om 500 kr och en vinst om 1 000 kr, så blir nettovinsten 500 kr. Då skattar du alltså 500 * 0,3 = 150 kr.

Du behöver även deklarera när du säljer eller löser in aktier eller andra värdepapper. Detta ska redovisas i din deklaration året därpå. Detta sker inte automatiskt som det gör i ett ISK eller KF.

Investerarskyddet gäller för en traditionell depå.

Frågor om traditionell depå/VP-konto
Svar
För vem?
Privatpersoner och företag
Skatt?
30 % av vinsten, endast vid försäljningar och utdelningar.
Kvitta vinst mot förlust?
Ja
Redovisa i deklaration
Ja, vinster och förluster ska redovisas
Utdelningsskatt på svenska innehav
Ja
Rösträtt vid bolagsstämma
Ja
Avgifter
Ibland, se upp! Se till så att du ej betalar en avgift för din depå.
Fördelar
Direktägda aktier. Går att kvitta förlusterna.
Nackdelar
Krånglig deklaration. Hög skatt.

ISK eller KF💢

ISK
KF
Typ
Bankprodukt
Försäkringsprodukt
Fasta avgifter
Inga
Undvik avgifter!
För vem?
Privatperson
Privatperson och företag
Typ av skatt
Schablonskatt
Schablonskatt
Lönsamt?
Om avkastningen är högre än statslåneräntan 30 november föregående år plus 1 procentenhet.
Om avkastningen är högre än statslåneräntan 30 november föregående år plus 1 procentenhet.
Var dras skatten?
Via deklarationen
Från depån
Kan du flytta in värdepapper från vanlig depå?
Ja, men de reavinstbeskattas
Nej, endast kontanter kan flyttas in och ut.
Äger du tillgångarna?
Ja
Nej, endast indirekt.
Rösträtt på bolagstämman?
Ja
Nej
Dras källskatt på utländska utdelningar?
Ja, avräkning sker i din deklaration.
Ja, avräkning är möjlig. Din mäklare/bank ska göra det, men se till så att din bank gör detta.
Skattefri utdelning?
Ja, om uttag före kvartalsskiftet.
Ja, om uttag före årsskiftet.
Kvitta förluster mot vinster?
Nej
Nej
Går att ha om du är skriven utomlands?
Nej
Ja

ISK på Avanza

Är du fortfarande osäker på vad du ska välja så rekommenderar jag dig att börja med ett Investeringssparkonto. Avanza är spararnas favoritbank sedan 10 år tillbaka!

Gå till Avanza