52 delningar

Investera i aktier och fonder 2024:En definitiv guide.

För dig som vill lära dig hur man börjar investera i aktier och fonder på ett klokt och sunt sätt.

I denna guiden lär du dig:

 •   Varför man ska investera.
 •   Vad man ska köpa.
 •   När man ska börja.
 •   Hur mycket pengar som behövs.
 •   Hur man börjar investera.
Investera i aktier och fonder [En guide]

Innehåll

Del 1

Tiden äter upp dina sparpengar.

Del 2

Vad är en investering?

Del 3

Vad är aktier?

Del 4

Vad är en indexfond?

Del 5

Är börsen inte för riskabel?

Del 6

När borde man börja investera?

Tiden äter upp dina sparpengar.

För att du ska förstå varför investeringar är viktigt behöver du känna till att pengar förlorar värde över tid.

Detta kallas inflation och det innebär att priset på varor och tjänster ökar med tiden. En kopp kaffe som kostade 5 kr för 20 år sedan kostar idag 20 kr. Förr fick du alltså fyra koppar kaffe för 20 kr, men idag kan du bara köpa en kopp. Dina pengar förlorar alltså sin köpkraft över tid, du får inte lika mycket för varje krona helt enkelt.

Lagom inflation är nyttigt för samhället och riksbankens inflationsmål är 2 procent årligen. Men lägger du dina sparpengar under madressen eller på ett bankkonto utan ränta och låter de ligga där år efter år så kommer värdet av pengarna att minska. Du måste därför sätta dina pengar i arbete, du måste börja investera i aktier och fonder.

Låter du pengarna ligga på ett sparkonto så förlorar de också i värde. Räntan du får på ett sparkonto idag är betydligt lägre än inflationen.

Hur stoppar man inflationen från att äta upp våra sparpengar?

Låt säga att inflationen är 2 procent och räntan på ett sparkonto är 1 procent, då förlorar dina pengar 1 procent av sitt värde varje år.

För att förhindra detta så måste dina sparpengar åtminstone växa i samma takt som inflationen. Hade det funnits sparkonto idag med 2 procent ränta så hade det kompenserat för inflationen.

Låt oss låtsas att det fanns ett sparkonto som hade en årlig ränta på 10 procent, då hade värdet av dina pengar istället ökat en hel. Hade inte detta varit ännu bättre? Tänk att kunna sätta dina pengar i arbete, låta dem jobba för dig — istället för att du enbart arbetar för dem.

Investera dina pengar!

Låt inte dina besparingar tappa värde. Sätt dem i arbete istället! Låt dina pengar, som du inte behöver inom kort tid, jobba för dig så att de ökar i värde!

Hur tjänar man pengar?

Räntan på ditt sparkonto måste vara större än inflationen.

Problemet idag är att det inte finns sparkonton med så hög ränta. Men om vi låtsas att det fanns ett sparkonto som gav tio procent i årlig ränta, då hade värdet av dina pengar ökat med tio procent varje år. Låt säga att du har 100 000 kronor på ditt sparkonto, hur hade värdet ökat under fem år, och hur mycket pengar hade det varit efter 25 år?

 • Efter ett år hade värdet ökat till 110 000 kronor (100 000 x 1,10)
 • Efter två år hade värdet ökat till 121 000 kronor (110 000 x 1,10)
 • Efter tre år hade värdet ökat till 133 100 kronor (121 000 x 1,10)
 • Efter fyra år hade värdet ökat till 146 410 kronor (133 100 x 1,10)
 • Efter fem år hade värdet ökat till 161 051 kronor (146 410 x 1,10)
 • Efter tjugofem år är värdet 984 971 kronor och med en tio procent i årlig avkastning blir avkastningen för det året 98 497 kronor, nästan lika mycket som startbeloppet.

Notera här att efter första året så ökade värdet med 10 000 kronor, men efter det andra året så ökade värdet med 11 000 kronor. Efter det femte året ökade värdet med 14 641 kronor. Det som händer kallas ränta-på-ränta-effekten. Efter första året får du tio procent avkastning, alltså 10 000 kr. Men nästa år får du avkastning på startbeloppet men även på värdeökningen (räntan/avkastningen). Alltså 100 000 kronor ger 10 000 kronor, och dessa 10 000 kronor ger i sin tur 1 000 kronor.

Denna effekt, är det som gör att alla människor kan bli förmögna, men det tar tid. Ju fler år ränta-på-ränta-effekten får jobba, desto starkare och starkare blir den. Det uppstår en så kallad exponentiell utveckling, en utveckling som blir större och större.

Skulle detta fortsätta över 25 år, så hade du haft 1 083 471 kronor på kontot. Justerar man för inflation så motsvarar det ca. 685 000 kronor. Dina pengar har ökat ~11 gånger (eller 7x efter inflation). Tyvärr finns det inte idag sparkonton med tio procent ränta. De flesta sparkonton har idag en ränta nära noll. För att få en högre ränta (avkastning) måste dina pengar investeras.

Formel för att beräkna slutvärdet:


FV=NV × ((1 + r)^n)

FV=Framtida värde
NV=Nuvarande värde
r=årlig ränta / avkastning
n=antal år

Exempel:
Du vill investera 10 000 kronor under 10 år och vi antar att den årliga avkastningen är 8 %.

FV=10 000 × ((1 + 0,08)^10)
FV=10 000 × 2,159
FV=21 590 kr

Din avkastning blir 21 590 - 10 000=11 590 kr.

Läs mer om ränta på ränta   →

Vad är en investering?

En investering är en tillgång, det är något som har en god chans att öka i värde över tid. En investering ger dig avkastning.

Köper du ett hus för exempelvis 1 000 000 kronor så kan man kalla det en investering. Ett husköp kan ge dig avkastning på två olika sätt. Du kan hyra ut fastigheten eller delar av den, låt säga att du får 8 300 kr / månad för att hyra ut den, på ett år blir det 100 000 kronor som du tjänar. Efter tio år har du tjänat ihop 1 000 000 kronor, samma belopp som du köpte huset för. Men även om du inte hyr ut något så kan man ändå kalla det en investering eftersom att det finns en god chans att värdet av huset ökar över tid.

Som exempel vi kan säga att husvärdet har dubblerats över tio år samt att du hyrt ut det och fått 100 000 kronor per år i hyra. Innan skatt, så blir det en vinst på 2 000 000 kronor efter tio år.

Det är dock långt ifrån alla som skulle ha råd att köpa en bostad för uthyrning. Det hade varit så mycket lättare om du kunde investera utan att det kräver hundratusentals kronor och en massa tid. Det finns faktiskt, och det är investeringar i aktier och fonder.

Vad är aktier?

Genom att spara i aktier och fonder så kan du på ett mycket enkelt sätt få en avkastning som är betydligt högre än inflationen. Dina sparade pengar kommer att öka i värde. När du köper en aktie så köper du en andel av ett företag, du är nu delägare av ett företag och kommer därför få ta del av vinsterna som detta bolag genererar.

Det finns generellt två sätt som aktier kan skapa värde.

Det första är via kursökning, alltså priset på en aktie stiger i värde. Köpte du aktien för 10 kronor och kursen stiger till 15 kronor så hade du tjänat 5 kronor för varje aktie du säljer.

Det andra sättet är att vissa bolag tar en del av sin vinst och ger det till sina aktieägare. Oftast sker detta en till fyra gånger årligen, och pengarna hamnar då på det kontot som du äger aktierna.

En utdelning kan gå till på följande sätt: Du äger aktier i företag X som beslutat att dela ut ett 10 000 kronor till sina aktieägare. Låt säga att bolaget har 1 000 aktier totalt, vilket ger en utdelning om 10 000 / 1 000=10 kr per aktie. Du äger 20 stycken aktier och kommer således få 20 × 10=200 kronor i utdelning på ditt konto. Äger du en procent av företaget så får du alltså en procent av utdelningen. Detta är ett sätt för företaget att ge tillbaka en del av vinsten till sina aktieägare. 🏆

Exempel

Året är 2010 och du köper 100 stycken aktier i ett företag, varje aktie kostar 100 kronor, så den totala kostnaden för denna investering blir 100 × 100=10 000 kr.

År 2020 så har priset för en aktie ökat och kostar 300 kronor styck. Värdet på dina 100 aktier har då ökat till 100 × 300=30 000.

Låt säga att företaget delat ut pengar i form av aktieutdelningar varje år. För dessa pengar har du köpt fler aktier. För enkelhetens skull låt säga att du för dessa pengar köpt 2 nya aktier varje år. Då har du alltså köpt 2 × 10=20 nya aktier under dessa år. Då har du totalt 120 aktier och värdet är inte 30 000 kronor utan istället 120 × 300=36 000 kronor. På tio år har din ursprungliga investering ökat från 10 000 kronor till 36 000 kronor. Inte så illa va?

Aktieavkastning

Du undrar nu säkert hur man börjar investera, hur riskabelt det är och hur mycket pengar man behöver för att börja. Det går vi snart igenom!

Hur köper man aktier?

Du kan inte gå in på företagets hemsida och köpa aktierna där utan du måste gå via en mäklare. Förr så var en mäklare en fysisk person som du ringde till och sa "hej, jag villa lägga ett bud på 100 stycken aktie X för Y kronor." Denna personen matade då in ditt bud i en dator eller på ett papper och gick budet igenom så fick du dina aktier. Idag är det extremt mycket smidigare, du kan lägga ditt bud via en nätmäklare, det tar bara några sekunder.

Du behöver alltså öppna ett konto hos en nätmäklare och där kan du köpa dina aktier eller fonder. Via storbankerna har du möjligheten att öppna konto för just detta, men mitt råd är att du använder en nätmäklare som endast håller på med detta, då användarupplevelsen och utbudet är så mycket bättre. Jag rekommenderar Avanza ↗.

Vilken nätmäklare är bäst?   →

Vilka aktier ska man köpa?

Det enkla svaret är att du inte ska behöva fundera på vilka enskilda aktier du ska köpa. Att lära dig själv analysera enskilda bolag är inget jag rekommenderar för alla. Anledningen är att risken blir lätt för hög, särskilt i början innan du lärt dig mer om hur du hanterar risken vid investeringar i enskilda bolag, alltså köpa aktier. Visst, du kanske kikar på ett stort företag som gått upp väldigt mycket de senaste tio åren, men du måste förstå att det inte betyder att företaget kommer gå lika bra de kommande tio åren. Ingen kan spå framtiden.

Därför är mitt råd till nybörjare att inte investera i enskilda företag, utan att du istället väljer aktiefonder, framförallt indexfonder.

Genom att investera i indexfonder så sprider du riskerna över tusentals olika företag i flera olika länder och branscher.

Spara i fonder [Guide]   →

Vad är en indexfond?

För att förstå vad en indexfond är så delar vi upp ordet och förklarar vad varje del innebär. Index och fond.

Vi börjar med fond, en fond kan jämföras med en färdig låda som innehåller en blandning av olika värdepapper, exempelvis aktier. Du och jag kan investera i fonden och får då ta del av lådans innehåll. Den som bestämmer vad som finns i lådan är förvaltaren.

Låt säga att jag är förvaltare av en fond och 100 personer vill investera i fonden. Varje person investerar 1 000 000 kronor, fonden innehåller nu 100 × 1 000 000 kronor och för dessa pengar köper jag, förvaltaren, bestämmer exempelvis att 20 procent ska investeras i Apple, 10 procent i Facebook, Netflix, Amazon etc. Du som investerare behöver inte själv lägga tid på att analysera och välja vilka bolag som du vill köpa, du köper istället en färdig låda som innehåller en blandning av värdepapper. Du låter förvaltaren förvalta dina pengar. Värdet av tillgångarna (aktierna i detta fallet) kan öka eller minska över tid och fonden kommer spegla detta genom att öka eller minska i värde. Jag som förvaltare tjänar pengar genom att ta ut en förvaltningsavgift på exempelvis 1 procent av hela fondens kapital.

Med index i detta fallet så menas ett aktieindex. Ett aktieindex är egentligen bara ett sätt att mäta hur ett visst antal aktier presterar. Det finns tusentals olika aktieindex, det vanligaste i Sverige är OMXS30 ↗, och det innehåller de 30 mest omsatta aktierna på Stockholmsbörsen. Alltså de 30 aktier där aktiehandeln är som störst, där handeln omsätter mest pengar. Ett annat svenskt index är OMXSPI som följer prisutvecklingen för alla aktier på Stockholmsbörsen. Genom att titta på ett index kan du enkelt se hur en viss grupp aktier har utvecklats. Vill man alltså se hur den svenska börsen har gått så tittar man på OMXSPI. Vill man se hur USA-börsen går så tittar man på exempelvis S&P 500 ↗, Nasdaq 100 ↗ eller Dow Jones Industrial Average ↗. På länkarna ovan kan du se vad respektive aktieindex innehåller för bolag samt hur stor andel av indexet varje bolag tar upp.

Nu har du koll på vad en fond och ett index är, slår man ihop dem så får man en indexfond. Det är en fond som automatiskt följer ett index. Skulle du välja en indexfond som följer OMXS30, köper du andelar av den fonden så kommer du indirekt bli ägare i alla de företag som ingår i OMXS30. De tre största just nu är Ericsson B (7 procent), Volvo B (6 procent) och H&M B (6 procent). Skulle du lägga alla dina sparpengar i en indexfond som följer OMXS30 så kommer utveckling av dina pengar följa utvecklingen av OMXS30. Tänk på att din utveckling blir något sämre än det index den följer eftersom att fonder oftast har en förvaltningsavgift.

Varför är indexfonder så bra?

 • Enkelheten
  Det är väldigt enkelt att investera i en indexfond. Jag får ofta frågan "vilka aktier ska jag köpa?". Med indexfonder slipper du fundera på hur man analyserar ett företag, hur många aktier du ska köpa och framförallt vilka aktier du ska välja.
 • Automatisk riskspridning
  Du blir indirekt ägare i många olika bolag som verkar i olika branscher och regioner.
 • Låga avgifter
  En indexfond behöver inte betala dyra löner till olika förvaltare och rådgivare. Indexfonden följer en algoritm som handlar automatisk för att efterlikna ett index. En låg förvaltningsavgift spelar en mycket stor roll över tid. Det låter kanske inte mycket med 1 procent i avgift, men skillnaden mot 0,1 är ENORM över tid. Tittar man historiskt hur vanliga fonder har presterat jämfört med ett index, så har de flesta fonder INTE slagit sitt index. Det är väldigt svårt att slå ett index över lång tid, med en indexfond så försöker man inte slå index, man försöker istället följa det.

Indexfond eller inte?

Världens mest berömde investerare och en av världens rikaste heter Warren Buffett ↗ och han berättar att indexfonder är det bästa alternativet för de flesta. Han har sagt att de flesta hedgefonder — alltså aktivt förvaltade fonder med skyhöga avgifter som försöker slå index — är meningslösa då de inte lyckas bra över lång tid. Han slog vad med ett företag att en indexfond skulle ge högre avkastning än hedgefonder, efter nio år så hade indexfonden ökat i värde med 85 procent medans hedgefonderna i genomsnitt endast ökat med 22 procent.

indexfonder eller hedgefonder

Detta visar hur svårt det är att slå index över tid, även för hedgefonder med experter bakom rattarna. Ingen kan förutspå framtiden. Investerar du i indexfonder så följer du en hel marknad, du kommer aldrig slå den, men du kommer samtidigt inte förlora.

Är börsen inte för riskabel?

Jag får ofta höra; "Att investera på börsen låter intressant, men jag har hört talas om en person som förlorade alla sina pengar på börsen", "mina föräldrar har sagt att man ska akta sig för börsen och istället investera i fastigheter" samt "Tänk så förlorar jag alla mina pengar".

Detta hör jag från mina följare ofta, många är rädda för börsen, de har hört något negativt eller i vissa fall investerat, bränt sig rejält och vågar sig därför inte tillbaka. Det är väldigt synd och jag ska förklara för dig hur man minimerar risken, det är väldigt viktigt.

Hur förlorar man pengar på börsen?

Det enda sättet man kan förlora pengar på börsen är om man köper en aktie eller fond för ett belopp och sedan säljer det för ett lägre belopp. Samma sak gäller fastigheter, skulle du köpa ett hus idag för 3 000 000 och därefter uppstår en fastighetskris och värdet på ditt hus sjunker till 2 000 000, har du då förlorat 1 000 000? Säljer du huset för 2 000 000 så är svaret ja, men har du redan planerat för att vara långsiktig så spelar det ingen större roll, du behöver inte sälja och värdet kommer återhämta sig igen för att sedan stiga till mer än 3 000 000.

Det är extremt viktigt att vara långsiktig när det kommer till investeringar. Behöver du dina pengar inom 4 – 5 år, så ska du inte investera dessa pengar på börsen. Tittar man bakåt hur börsen har utvecklats sedan 100 år tillbaka, så har börsen alltid stigit. Ju kortare spartid du har, desto större risk blir det. Låt säga att du började investera 2007, sedan inträffar finanskrisen. Det tog ca 5 år för börsen att återhämta sig, att återgå till samma nivå som 2007. Gick du in på börsen då med pengar som du behövde efter 2 – 3 år, då hade du varit tvungen att sälja till förlust. Investera inte pengar som du behöver inom 4 – 5 år. Risken att du förlorar pengar sjunker kraftigt ju längre tid dina pengar är på börsen.

Tiden är din bästa vän! Vad är sannolikheten att gå plus på din investering relativt till tiden du är investerad?

Period
Positiv
Negativ
Dag
54 %
46 %
Kvartal
68 %
32 %
1 år
74 %
26 %
5 år
86 %
14 %
10 år
94 %
6 %
20 år
100 %
0 %

Finns det risk att börsen kraschar helt och att alla företags aktiekurs går ner till noll? Teoretiskt ja, men skulle det inträffa så har du betydligt större problem att tänka på. Pengar skulle då tappa sitt värde och världen skulle vara i något slags domedagsscenario. Detta är alltså extremt osannolikt.

Genom att vara diversifierad, äga bolag i olika branscher och regioner så eliminerar du den bolagsspecifika risken. Skulle alltså ett av företagen som du äger via din fond gå i konkurs så kommer det knappt påverka din portfölj.

Hade du exempelvis endast ägt aktier i två olika företag och ett av dem går omkull, ja då förlorar du en stor del av ditt kapital.

Det du ska ta med dig är vikten av att investera långsiktigt, då minskar risken dramatiskt.

Långsiktigt sparande – Varför är det viktigt?  →

När borde man börja investera?

Det är simpelt, du borde börja så fort som möjligt. Det spelar ingen roll var i livet du befinner dig. Ju tidigare du börjar, desto högre är sannolikheten för en god avkastning.

Men innan du börjar investera på börsen, så finns det tre saker som du bör ha koll på:

 1. Betala av skulder med hög ränta
  Kreditkortsskuld, privatlån och blancolån måste du först betala ner. Det är prioritet ett!
 2. Bygg en buffert
  En buffert är ett skydd mot plötsliga akuta utgifter som kan drabba dig. Storleken du behöver beror på hur pass stora akuta utgifter du kan drabbas av. Ofta räcker det med 3 – 6 månadslöner. Dessa pengar ska inte investeras på börsen utan ska ligga på ett konto där du snabbt kan komma åt dem.
 3. Var långsiktig
  Investera inte pengar som du kan komma att behöva inom 3 – 5 år. Låt säga att du är 24 år och sparar till en bostad som du tänkt köpa om 2 år. Dessa pengar ska du inte investera på börsen! Du vet aldrig om börsen plötsligt går ner, då står du där och måste ta förlusten eller skjuta upp ditt planerade bostadsköp.

Har du ordning på ovanstående tre punkter så borde du starta ett långsiktigt sparande på börsen. Tro mig, ditt framtida jag, kommer att tacka dig enormt. Tänk på att det gör jättestor skillnad om du börjar investera när du är 20 år jämfört med 25, 30 år eller senare. Ränta-på-ränta-effekten är nästan magisk.

Börja investera nu [Snabbguide]  →

Hur mycket pengar behövs för att börja investera?

Det fantastiska med dagens moderna ekonomi är att du kan börja investera med så lite som en krona. De flesta fonder har minimumgräns på 100 kronor, men det finns fonder som även accepterar 1 krona.

Uppfyller du de tre kriterierna ovan så finns det alltså INGET som stoppar dig från att börja investera i fonder, förutom möjligtvis dig själv.

Det är inte bara ränta-på-ränta-effekten som är viktigt här, det handlar också om att skapa en ny rutin. En rutin att investera pengar regelbundet. Börja bygga en egen pengamaskin!

Jag önskar själv att jag började investera tidigare. Dels för att ränta-på-ränta-effekten hade gjort mirakel med mina pengar, men framförallt för att jag då byggt en rutin tidigt som sannolikt bidragit till att mina regelbundna investeringar har ökat och ökat. Min pengamaskin hade idag varit flera gånger större. Jag hade pengar då, men jag hade inte kunskap om börsen och jag tänkte heller inte på att inflationen äter upp mitt vanliga sparande.

Det spelar alltså ingen roll om du inte har mycket pengar, det svåraste och absolut viktigaste steget är att börja! Det finns massor av bra artiklar och verktyg som jag tagit fram här på Finansdoktorn och har du ändå frågor så tveka inte att höra av dig!

Ok, jag vill börja investera i fonder, hur gör jag?!

En snabbguide

Jag har skapat en snabbguide som hjälper dig att komma igång och börja investera, det tar 15 minuter, gör det nu och skjut inte upp det!

Börja investera nu [Snabbguide]  →

Vill du börja direkt så är det bara att öppna ett konto hos Avanza ↗.

Vanliga frågor · FAQ

Genom att investera så låter du dina pengar arbeta för dig. Över tid leder det till en stark finansiell grund som skapar trygghet och frihet. Pengar som du sparar riktigt långsiktigt bör investeras för att motverka effekten av inflation. Pengar tappar värde över tid, när du investerar dina pengar i aktier/fonder så ökar de istället i värde.

Det finns inte ett rätt svar på denna frågan. Det beror på din kunskapsnivå, intresse, dina mål och hur mycket tid du vill lägga ner. Är du nybörjare och vill komma igång så är indexfonder det bästa alternativet.

Den bästa tiden var igår, den näst bästa är idag. Har du pengar som du inte behöver på minst 3-5 år så kan du med fördel investera pengarna så att de ökar i värde.

Du kan börja med så lite som 100 kronor. Det behöver inte vara mer än så. De flesta fonder har minimumnivå 100 kronor.

Vet du inte hur man gör så rekommenderar jag dig att du kollar min steg-för-steg-snabbguide: Investera nu!

Vill du handla fonder?

Öppna ISK på SAVR

Fondrebellen SAVR är tagit marknaden med storm. Lägsta avgifterna på marknaden. Läs varför SAVR är den bästa fondmäklaren.

Gå till SAVR ↗

Vill du handla aktier?

Öppna ISK på Avanza

Är du fortfarande osäker på vad du ska välja så rekommenderar jag dig att börja med ett Investeringssparkonto på Avanza, spararnas favoritbank sedan 10 år tillbaka! Läs varför jag rekommenderar Avanza.

Gå till Avanza ↗

Fler guider

Aktie- & Fondguide

För dig som vill lära dig hur man börjar investera i aktier och fonder på ett klokt och sunt sätt.
Denniz Zandelin
Denniz Zandelin
1 januari 2021
Aktie- & Fondguide
Till guiden 

Bygg en pengamaskin

Hur bygger man en alldeles egen pengamaskin? Låt dina pengar arbeta för dig.
Denniz Zandelin
Denniz Zandelin
2 januari 2021
Bygg en pengamaskin
Till guiden 

Fondskolan 2024

Fondspara på rätt sätt! Då är det roligt och effektivt! Vilka fonder ska man köpa?
Denniz Zandelin
Denniz Zandelin
4 januari 2021
Fondskolan 2024
Till guiden 
Fler guider →

Bästa tipsen och senaste artiklarna till din mejl!

Mitt nyhetsbrev är helt gratis, ta del av exklusivt innehåll och var först till kvarn med fantastiska erbjudanden.