Bokrecension: Börsens psykologi

En viktig bok för dig som vill undvika de vanligaste misstagen på börsen.

Genom att förstå hur du agerar på börsen utrustas du med flera verktyg som kommer hjälpa dig fatta bättre beslut.

En av mina personliga favoritböcker!

Författare: Lars Erik Boström

Inledning

Börsens psykologi : så vinner du över dina hjärnspöken och gör bättre aktieaffärer är skriven av Lars Erik Boström. Boström har ägnat ett långt yrkesliv på och vid sidan av börsen. Som aktiemäklare, finansanalytiker, finansiell rådgivare och kapitalförvaltare. Arbetat minst 20 år på Handelsbanken, ekonomie magister och auktoriserad finansanalytiker. Ja, en kille med erfarenhet alltså.

Detta är en av mina favoritböcker 🡕 och jag tycker att alla så småningom borde läsa den.

Finansdoktorns betyg

Nybörjarvänlighet

Boken kan läsas av alla, men den kommer ge mer värde till den lite mer erfarne. Har man hållt på några år så kommer man direkt att känna igen sig, många gånger! Det blir enklare att själv se sina styrker och svagheter. Givetvis kan en nysparare även läsa boken, och direkt försöka undvika de värsta fällorna, men bokem kommer "sätta sig" betydligt bättre när man investerat ett tag.

Lättläslighet

Enkelt språk, lättläst bok. Vissa kapitel flyger man inte igenom, du kommer introduceras för en hel del nya termer och begrepp. Men de förklaras med bra beskrivningar och framförallt, genom goda exempel.

Struktur & Innehåll

Den här boken överraskade mig rejält. Den är nästan för matnyttig, den känns lite överväldigande, särskilt i början. Men därefter lugnar den ner sig något. Har man investerat ett tag så kommer man garanterat att känna igen sig på flera ställen, detta är bra, för då har man sannolikt identifierat en svaghet som måste åtgärdas.

Kunskapsvärde

När du läst denna boken kommer du få en stabil grund att fortsätta bygga vidare på. Sedan kan du börja applicera innehållet rent praktiskt och jag är säker på att du kommer känna dig mer trygg med dina aktieplaceringar. Boken berör dock endast grunderna och om du önskar att dyka djupare så kommer du behöva läsa en mer avancerad / nischad bok.

Min rekommendation

Identifiera dina psykologiska svagheter och undvik onödiga feltramp. Börsens psykologi av Boström är helt klart en personlig favorit som jag kommer läsa flera gånger om.

Rekommendation:

Bra köp

Sammanfattning

Börsen består av en hög människor som investerar. Vissa presterar bra, andra mindre bra. De flesta besluten tas av oss människor, och vi är inte perfekta utan fulla med fel och brister.

Vi är inte alltid rationella, våra hjärnor är väldigt komplicerade organ och varje beslut som vi fattar har gått igenom en mängd olika beräkningar, från de djupaste känslorna som rädsla och skräck, till högre funktioner som internt resonerande.

Vi är sällan medvetna om de vanliga psykologiska fallgroparna som leder till feltolkningar och slutligen felaktiga beslut.

I denna boken 🡕 får du som läsare garanterat nya kunskaper som är väldigt viktiga för att över tid lyckas med sina investeringar. Våra hjärnor följer ofta specifika mönster, bristande självinsikt, lär oss inte av våra egna misstag, vi faller för grupptryck och vi går på magkänslan. Detta leder till att vi ofta missar de bästa köp- och säljtillfällena. Boken går även igenom marknadens beteende, då den ofta upplevs icke rationell, utan lever sitt eget liv.

”Har du bara discplinen att följa strategin får du garanterat en väsentligt högre avkastning på dina investeringar.” - Boström

Du kommer få konkreta råd och förklaring på mycket av det som du upplever ologiskt. Du kommer få läsa om tydliga strategier och beslutsmodeller som tillsammans med god disciplin, lär ge en fin överavkastning.

En liten del av innehållet är ganska avancerat, som en mer erfaren investerare även skulle ha svårt att greppa. Det är dock endast mycket små delar och överlag så är boken enkel att följa. Jag vill även påpeka att en del av metoderna för att analysera börsens trender skulle kräva en hel del tid att applicera i praktiken, kan alltså bli svårt att hinna med för en småsparare som har ett vanligt heltidsjobb vid sidan om.

Boström listar och går igenom de vanligaste typerna av psykologiska fällor:

Förlustaversion

Uttryck: Skev riskattityd. Vi behåller investeringar med förlust och tar hem vinster tidigt.

Hantering: Glöm anskaffningskostnaden och våga sälja med förlust. Behåll vinnare. Sälj på säljsignaler inte p.g.a. reavinst.

Självöverskattning

Uttryck: Vi underskattar risker och handlar för mycket p.g.a. övertro på oss själva.

Hantering: Högre riskspridning. Sannolikheter förändras inte av att du försökt tio gånger.

Kognitiv dissonans

Uttryck: Vi väljer information för att bekräfta gjorda val.

Hantering: Sälj investeringen mentalt eller sälj med mentalt återköp.

Kontextberoende

Uttryck: Drar slutsatser från något som liknar tidigare upplevelser.

Hantering: Bredda analysen. Längre historik. Vilken stämpel har värdepapperet?

Mentala ankare

Uttryck: Referensnivåer påverkar värderingar och synen på värdeskapande.

Hantering: Värde skapas aldrig av referensnivåer. Glöm kursnivån.

Tillgänglighet

Uttryck: Närliggande siffror och händelser har en överdriven inverkan på finansiella beslut.

Hantering: Använd lång historik. Ta position på överdriven exponering i media.

Inramning

Uttryck: Presentationens påverkan på hur vi uppfattar något.

Hantering: Föreställ analysen i annat sammanhang. Marknadssentimentet påverkar dig.

Handlingsförlamning

Uttryck: Bibehåller nuvarande tillstånd och positioner och är obenägen att förändra.

Hantering: Skaffa en helhetsbild och tvinga dig till förändringar.

Mentala konton

Uttryck: Behandlar pengar olika beroende av källan.

Hantering: Helhetsbild och insikt.

Hindsight bias

Uttryck: Allt klarnar i efterhand - stor risk för överskattning av egna prognosförmågan.

Hantering: Dokumentera investeringsprocessen noggrant och analysera i efterhand.

Innehåll

Boström går igenom en hel del konkreta exempel. En situation och sedan en bedömning och förklaring.

Ett exempel:

En god vän berättar att hen köpt aktier i "Aktie AB" och fått en avkastning om 50 % efter 6 månader. Vännen beskriver även verksamheten och den ljusa framtiden för bolagen. Senare, på nätet, läser du på en känd blogg om "Aktie AB". Aktiens potentiella värdeökning är satt till +300%. Du hade själv varit nöjd med en ökning om 50%. Ett par dagar senare läser du en analys om bolaget via din bank. Det är 60 sidor och du orkar ej läsa allt, men du får känslan av att bolaget är intressant. Rekommendationen på första sidan är "behåll". Samma dag lägger du en köporder på "Aktie AB".

Här kan man direkt identifiera flera psykologiska fallgropar.

Tillgänglighet - Betydelsen av informationen förstärks. Kompisen, bloggen och analysen, allt under en vecka.

Story - En bra berättelse skapar sammanhang där vi enkelt hänger upp egna resonemang och referenser till. Utan att på något sätt göra "Akite AB" till ett bättre bolag.

Kontext - En tumregel är vi överdriver betydelsen av den information vi själva känner igen.

Mentala ankare - Vi riskerar att fatta irationella beslut på grund av att vi relaterar våra beslut till referenspunkter och kursnivåer. Vi anser att vi är försiktiga då vi nöjer oss med en uppgång på 50% istället för 300%. Vår syn på risken i aktien utgår ifrån en lägre positiv avkastning och inte risken att förlora pengar.

Inramning - Hur analyser och bolagsinformation presteras har betydelse för hur vi uppfattar en analys, inte bara innehållet. Gillar vi den som presenterar något så påverkas informationen mer positiv. Den omfattande analysen av bolaget ger trovärdighet, men vi läser bara första sidan och vet inget om detaljerna.

Skulle sedan "Aktie AB" stiga i kurs, så finns det stor risk att vi tar hem vinsten för tidigt i uppgångsfasen, vi vill ju säkra vinsten! Förlustaversion. Självöverskattning kan utvecklas. Träffar vi rätt flera gånger i rad så ökar denna risken, förklaringen kan ex. istället vara en allmänt stark marknadsutveckling. Hindsight bias, det är lätt vi i efterhand överdriver betydelsen av beslutsprocessen och tillvägagångsättet. Vi relaterar till ett tydligt positivt utfall, vi ger då analysen i efterhand större vikt än den sannolikt hade. "Det här va väl inte så svårt".

Min rekommendation

Identifiera dina psykologiska svagheter och undvik onödiga feltramp. Börsens psykologi av Boström är helt klart en personlig favorit som jag kommer läsa flera gånger om.

Rekommendation:

Bra köp