Excelmallar

Excelmallar för din privatekonomi

Avancerad Budgetmall

Med denna användarvänliga excelmall så kan du enkelt jämföra din budget med det faktiska utfallet. Följ månad för månad hur det går för dig. Genom olika diagram och tabeller får du en enkel och överskådlig överblick.

Förhoppningsvis blir det lite betydligt roligare att budgetera med hjälp av denna excelmall.

En avancerad budgetmall översikt
En avancerad budgetmall kategorier
En avancerad budgetmall budget mot utfall
En avancerad budgetmall budget översikt och resultat
HÄMTA