PDF-mallar

Få ordning på vardagen

Bli effektivare Månadsplanering

Planera för en hel månad.

Se till att du får med hela familjen. Det underlättar för alla om det finns en ordentlig planering.

Sätt upp listan på en anslagstavla där hela familjen kan ta del av den.

En bild på Finansdoktorns avancerade budgetmall
En bild på Finansdoktorns avancerade budgetmall
En bild på Finansdoktorns avancerade budgetmall
En bild på Finansdoktorns avancerade budgetmall
HÄMTA