Excelmallar

Excelmallar för dina investeringar

Portföljen Ombalansera

Ombalansera dina fonder eller aktier, återställ risken!

Med denna mall kan du på ett smidigt sätt mata in dina värdepapper och dess nuvarande värde, samt din önskade viktning. Därefter får du automatiskt fram hur mycket av varje fond som du ska köpa/sälja för att återställa balansen igen.

Du kanske ursprungligen bestämt dig för att köpa fem fonder och alla ska viktas lika. Alltså 20 % av depåvärdet i varje fond. Med tiden kommer den individuella fondutveckling att skilja och det uppstår då successivt en obalans. Den dyra fonden som nischar sig mot högre riskområden väger kanske dubbelt så mycket efter ett tag, önskar du då att bibehålla den högre vikten är det en sak, men oftast så vill man återställa balansen/risken och då har du stor hjälp av denna mall.

En bild på Finansdoktorns ombalanseringsmall
En bild på Finansdoktorns ombalanseringsmall hjälp
HÄMTA